Factors influencing the flexibility of farming systems: Case study of the Flemish beef farming sector

Laura Schotte, Jonas Hannens, Xavier Gellynck, Fleur Marchand, Erwin Wauters

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

    37 Downloads (Pure)
    Filter
    Organisatie en deelname aan een congres

    Zoekresultaten