Factors influencing the flexibility of farming systems: Case study of the Flemish beef farming sector

Laura Schotte, Jonas Hannens, Xavier Gellynck, Fleur Marchand, Erwin Wauters

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

    37 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Factors influencing the flexibility of farming systems: Case study of the Flemish beef farming sector'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie