Factors influencing the flexibility of farming systems: Case study of the Flemish beef farming sector

Laura Schotte, Jonas Hanssens, Xavier Gellynck, Fleur Marchand, Erwin Wauters

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    Filter
    Organisatie en deelname aan een congres

    Zoekresultaten