Factors influencing the flexibility of farming systems: Case study of the Flemish beef farming sector

Laura Schotte, Jonas Hanssens, Xavier Gellynck, Fleur Marchand, Erwin Wauters

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Factors influencing the flexibility of farming systems: Case study of the Flemish beef farming sector'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie