Farm economic analysis of improving biosecurity status and good management practices in farrow-to-finish pig farms

Cristina Rojo Gimeno, Merel Postma, Jeroen Dewulf, Henk Hogeveen, Erwin Wauters

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstract

    2 Downloads (Pure)
    Filter
    Organisatie en deelname aan een workshop, opleiding, seminarie

    Zoekresultaten