Farm economic analysis of improving biosecurity status and management in farrowing-to-finishing pig farms

Cristina Rojo Gimeno, Merel Postma, Jeroen Dewulf, Henk Hogeveen, Erwin Wauters

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstract

    105 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Farm economic analysis of improving biosecurity status and management in farrowing-to-finishing pig farms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie