Farm-economic analysis of reducing antimicrobial use whilst adopting improved management strategies on farrow-to-finish pig farms

Cristina Rojo Gimeno, Merel Postma, Jeroen Dewulf, Henk Hogeveen, Ludwig Lauwers, Erwin Wauters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Farm-economic analysis of reducing antimicrobial use whilst adopting improved management strategies on farrow-to-finish pig farms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen