Feed withdrawal of broilers before transport changes plasma hormone and metabolite concentrations

E Nijdam, E Delezie, E Lambooij, M J A Nabuurs, E Decuypere, J A Stegeman, Edwin Nijdam

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Feed withdrawal of broilers before transport changes plasma hormone and metabolite concentrations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie