FISH-guided genome assembly in Rosa wichurana

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresC3: Congres - Meeting abstractpeer review

    Zoekresultaten