Focus op... Optimaal gebruik van natuurlijke ventilatie

Merlijn De Paepe

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  De activiteiten binnen een landbouwbedrijfsgebouw worden sterk beïnvloed door de kwaliteit van het binnenklimaat. Bepalend hierbij is het ventilatieproces dat ook zijn weerslag heeft op emissies van gassen, fijn stof en geur. De meest energiezuinige ventilatie is deze die maximaal gebruik maakt van natuurlijke luchtstromingen. Dit onderzoek focust op natuurlijk geventileerde stalsystemen en hun impact op de omgeving. Kennis van de luchtstromingen in en rond het gebouw zijn daarbij van cruciaal belang. Hiervoor worden de belangrijkste massa- en warmtetransporten in beeld gebracht.
  Om een beter inzicht te verkrijgen in de wisselwerking tussen het landbouwbedrijfsgebouw en de omgeving, worden eerst metingen uitgevoerd met schaalmodellen van stalsystemen in een windtunnel. Met behulp van een computermodel (Computational Fluid Dynamics) wordt dan een totaalbeeld gevormd van de luchtstromingen in en rond het gebouw. Dit model wordt tenslotte gevalideerd met praktijkmetingen. Dit onderzoek verloopt in samenwerking met de UGent.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftLandbouw & Techniek
  Volume9
  Pagina's (van-tot)45
  Aantal pagina’s1
  PublicatiestatusGepubliceerd - 8-mei-2009

  Dit citeren