Food hubs. Gedeelde ruimte, gedeelde verantwoordelijkheden: Over de korte keten en Food Hubs als kans voor landbouw én maatschappij

Eva Kerselaers, Maarten Crivits, Joost Dessein, Marlinde Koopmans, Elke Rogge, Charlotte Prové, Kirsten Vanderplanken

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper

  149 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Stedelingen tonen steeds meer interesse in lokaal voedsel, vanuit een duurzaamheidsgedachte, maar ook vanuit de wens om meer betrokken te zijn bij het voedsel dat men eet. Voor landbouwers die tegemoet willen komen aan deze vraag blijkt het interessanter om multifunctionaliteit en verbreding niet enkel op Bedrijfsniveau te bekijken, maar om op gebiedsniveau na te denken hoe dit te realiseren. Het concept Food Hub wint dan ook terrein als een plek waar verschillende actoren de handen in elkaar slaan voor productie, distributie, vermarkten en consumptie van lokale landbouwproducten. In deze bijdrage onderzoeken we de Food Hub als gedeelde ruimte door verschillende groepen gebruikers. Een plek die verschillende functies deelt: aanbieden van lokaal en vers voedsel, maar ook een aantrekkelijke ontmoetingsplek in het stedelijk weefsel, een plek waar je leert hoe voedsel geproduceerd wordt, een plek waar ook groene zorg of recreatie centraal staan. Misschien kan een Food Hub er ook voor zorgen dat open (landbouw)ruimte rond de steden gevrijwaard wordt? Of kan een Food Hub het multifunctioneel gebruik van de landbouwruimte stimuleren? Kan een Food Hub ook meer consumenten engageren of tot een hogere betrokkenheid van consumenten leiden? Een Food Hub kan op verschillende manieren een rol spelen in het streven naar verantwoord ruimtegebruik en het verbeteren van de leefbaarheid van onze steden, dorpen en landelijke gebieden. We zoomen in deze bijdrage in op de mogelijke voordelen van Food Hubs, maar ook op de moeilijkheden die Food Hubs en andere korte-keten-initiatieven momenteel ondervinden. We eindigen met het onderstrepen van het belang van de governance van Food Hubs. Food Hubs zijn immers ook een ‘gedeelde ruimte’ doordat uiteenlopende stakeholders betrokken zijn, elk met hun eigen belangen. Het zoeken van
  allianties en partnerschappen is niet evident, maar wel cruciaal om succesvolle Food Hubs te realiseren.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  PublicatiestatusGepubliceerd - mei-2017
  EvenementPlandag 2017 - Gedeelde Ruimte - Gent, België
  Duur: 18-mei-201718-mei-2017
  http://plandag.net

  Workshop

  WorkshopPlandag 2017 - Gedeelde Ruimte
  Land/RegioBelgië
  StadGent
  Periode18/05/1718/05/17
  Internet adres

  Trefwoorden

  • B410-landbouwhydrologie
  • food hubs
  • korte keten
  • landbouw
  • maatschappij

  Dit citeren