Food hubs. Gedeelde ruimte, gedeelde verantwoordelijkheden: Over de korte keten en Food Hubs als kans voor landbouw én maatschappij

Eva Kerselaers, Maarten Crivits, Joost Dessein, Marlinde Koopmans, Elke Rogge, Charlotte Prové, Kirsten Vanderplanken

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper

    136 Downloads (Pure)
    Filter
    Organisatie en deelname aan een congres

    Zoekresultaten