Fosfor beschikbaar voor het gewas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  In de meeste Vlaamse bodems is een grote fosforvoorraad aanwezig. Toch zijn er vaak vragen in hoeverre deze fosfor beschikbaar is voor het gewas. Plantenwortels nemen fosfor op uit het bodemwater. Deze fosfor is onmiddellijk beschikbaar, maar is minder dan 1% van de totale fosforhoeveelheid in een bodem. Als een plant fosfor opneemt, start er een dynamische reactie waarbij fosfor die zich op het vaste bodemdeel bevindt (meer dan 99%), kan vrijkomen in het bodemwater en zo opneembaar wordt voor de plant. In principe kan al deze fosfor op termijn beschikbaar worden voor het gewas, al zal dit bij kleine bodemfosforhoeveelheden te traag of onvoldoende worden voor een optimale gewasgroei.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftBoer & Tuinder
  Exemplaarnummer9
  Pagina's (van-tot)20-21
  Aantal pagina’s1
  ISSN0772-7054
  PublicatiestatusGepubliceerd - 27-feb-2015

  Dit citeren