Fosfor in landbouwbodems

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

    Uittreksel

    Fosfor is een noodzakelijk nutriënt voor gewassen, maar teveel fosforbemesting kan bijdragen tot de eutrofiëringsproblematiek in oppervlaktewater. ILVO maakt in de periode 2012-2014 een literatuurstudie over de fosforcyclus in bodems, met focus op landbouw en milieu, die de knelpunten blootlegt.

    Dit citeren