Fractal analysis of agricultural nozzles spray

Francisco Agüera, David Nuyttens, Fernando Carvajal, Julián Sánchez-Hermosilla

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Fractal analysis of agricultural nozzles spray'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie