Geïntegreerde bestrijding van weekhuidmijten bij azalea

Els Pauwels, Joachim Audenaert, Els Mechant, Gil Luypaert, Johan Witters

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

    216 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten