Gebruik de handige ILVO-tool Slachtdoordacht: Vleesvarkens optimaal afleveren een must in moeilijke marktomstandigheden

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  1 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Via de ILVO-tool Slachtdoordacht maken we aan de hand van recente prijsinfo een simulatie om het economisch optimaal slachtgewicht per afgeleverde gelt en barg te berekenen. De tool biedt je een concreet antwoord op volgende vragen:
  Hoe sterk hangt het optimaal slachtgewicht af van de marktomstandigheden?
  Wat is het verlies aan bruto marge wanneer ik afwijk van het optimale slachtgewicht?
  Wat is de invloed van de dierprestaties op het optimale slachtgewicht?
  Een must voor een varkenshouder die zijn bedrijfsvoering wil optimaliseren.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftVarkensbedrijf
  Exemplaarnummer1
  Pagina's (van-tot)2
  Aantal pagina’s34
  PublicatiestatusGepubliceerd - jan.-2019

  Trefwoorden

  • B420-voeding
  • slachtgewicht
  • varkens
  • tool

  Dit citeren