Geharmoniseerde benaderingen voor validatie van methoden voor GGO detectie in het NRL volgens de nieuwste EU aanbevelingen

Nina Papazova, Nancy Roosens, Isabel Taverniers, Marc De Loose

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  146 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftLabinfo
  Exemplaarnummer10
  Pagina's (van-tot)13-17
  Aantal pagina’s5
  PublicatiestatusGepubliceerd - jul-2013

  Dit citeren