Gelatinous zooplankton in the Belgian part of the North Sea and the adjacent Schelde estuary: Spatio-temporal distribution patterns and population dynamics

Lies Vansteenbrugge, Tina Van Regenmortel, Marleen De Troch, Magda Vincx, Kristian Hostens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Zoekresultaten