Gene expression profiling of candidate genes for flowering initiation and dormancy breaking in Rhododendron simsii hybrids.

Ellen De Keyser, Jan De Riek, Annelies Christiaens, Marie-Christine Van Labeke, Els Pauwels, Bruno Gobin

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Gene expression profiling of candidate genes for flowering initiation and dormancy breaking in <em>Rhododendron simsii hybrids.</em>'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie