Gene expression profiling of candidate genes for flowering initiation and dormancy breaking in Rhododendron simsii hybrids.

Ellen De Keyser, Jan De Riek, Annelies Christiaens, Marie-Christine Van Labeke, Els Pauwels, Bruno Gobin

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    Zoekresultaten