Gene expression profiling of key enzymes in azalea flower colour biosynthesis

Ellen De Keyser, Jan De Riek, Erik Van Bockstaele

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Gene expression profiling of key enzymes in azalea flower colour biosynthesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie