Genetic differentiation in response to selection for water-soluble carbohydrate content in perennial ryegrass (Lolium perenne L.)

JA Gallagher, LB Turner, AJ Cairns, M Farrell, JA Lovatt, K Skøt, IP Armstead, MO Humphreys, Isabel Roldán-Ruiz

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  111 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Genetic differentiation in response to selection for water-soluble carbohydrate content in perennial ryegrass (Lolium perenne L.)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Engineering en materiaalwetenschappen