Genetic structure of moroccan lentil landraces from different origins as revealed by short sequence repeat molecular markers using the software structure

Omar Idrissi, Ellen De Keyser, patrick VAN DAMME, Jan De Riek

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Genetic structure of moroccan lentil landraces from different origins as revealed by short sequence repeat molecular markers using the software structure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie