Geophysics conquering new territories: The rise of “agrogeophysics”

Sarah Garré, David Hyndman, Benjamin Mary, Ulrike Werban

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Geophysics conquering new territories: The rise of “agrogeophysics”'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie

Aarde en milieuwetenschappen