GHG emissions and soil quality in differently tilled soils at an organic experimental field at ILVO (Merelbeke, Belgium)

Cornelia Bufe, Koen Willekens, Bert Van Gils, Philippe Delfosse

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'GHG emissions and soil quality in differently tilled soils at an organic experimental field at ILVO (Merelbeke, Belgium)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie