Goede praktijken duurzaam bodembeheer: inpasbaarheid op de Vlaamse bedrijven

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapportpeer review

  55 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Heel wat onderzoek wordt verricht naar alternatieve landbouwpraktijken om bodemdegradatie ten gevolge van intensivering van de landbouw tegen te gaan. Ondertussen vinden een aantal van deze praktijken hun ingang in onze Vlaamse landbouw, zij het niet altijd met de gewenste snelheid en omvang. In dit onderzoek werd nagegaan wat landbouwers ervan weerhoudt om deze praktijken toe te passen ondanks hun bewezen gunstig effect voor de bodemkwaliteit. Dit onderzoek toont in eerste instantie aan dat de landbouwer over het algemeen tevreden is over de bodemkwaliteit en weinig problemen ervaart met erosie, bodemcompactie en tekort aan organische stof. In tweede instantie werd per praktijk gezocht naar de belangrijkste knelpunten en drijfveren die landbouwers ervaren bij het toepassen ervan. Enkel de resultaten voor niet-kerende bodembewerking werden in dit artikel beschreven maar de resultaten van alle andere praktijken zijn raadpleegbaar in het Catch-C rapport van Bijttebier en Ruysschaert (2014).
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelBodem, Nutriënten en Compost: Onderzoek voor een Duurzame Landbouw
  Aantal pagina’s16
  UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
  Publicatiedatumokt.-2014
  PublicatiestatusGepubliceerd - okt.-2014

  Dit citeren