Grasland intensief benutten is niet eenvoudig

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  Het Europese project Dairyman wil melkveehouders in Noordwest-Europa 'bewuster
  maken van een duurzame bedrijfsvoering. Een gerichte uitwisseling van kennis en
  ervaring staan centraal. In totaal nemen 130 melkveebedrljven deel, verspreid over
  10 regio's. Hiervan liggen er 12 in Vlaanderen. In de zomer trokken we mee op
  studiereis naar Noord-Ierland
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftManagement & Techniek
  Volume18
  Pagina's (van-tot)15-17
  Aantal pagina’s3
  PublicatiestatusGepubliceerd - 19-okt.-2012

  Dit citeren