Grasslands and herbivore production in Europe and common policies

Christian Huyghe, Alex De Vliegher, Bert Van Gils, Alain Peeters

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekpeer review

  220 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  Plaats productieVersailles
  UitgeverijQUAE
  Aantal pagina’s333
  ISBN van elektronische versie978-2-7592-2158-5
  PublicatiestatusGepubliceerd - mrt.-2014

  Dit citeren