Grow - Store - Steam - Re-peat: Reuse of spent growing media for circular cultivation of Chrysanthemum

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Grow - Store - Steam - Re-peat: Reuse of spent growing media for circular cultivation of Chrysanthemum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Zaken en Economie