Handen uit de mouwen voor betere waterkwaliteit: Hoe actie-onderzoek voor een gedragen aanpak van waterkwaliteitsproblemen zorgt

Ingenborg Joris, Els Belmans, Ellen Pauwelyn, Piet Seuntjens, Eva Kerselaers, Elien Dupon

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  Milieuproblemen zoals verontreiniging van bodem of water zijn vaak complex om in kaart te brengen en moeilijk aan te pakken. Veel actoren en sectoren delen het gebruik van deze natuurlijke hulpbronnen en maken aanspraak op open ruimte. Vaak bestaat er wetgeving en zijn er beleidsinstrumenten ontwikkeld maar is er onvoldoende effect op het terrein zichtbaar. In dit project wordt onderzocht hoe dergelijke problemen kunnen worden aangepakt vanuit lokale coalities waarbinnen een grotere betrokkenheid bij de verbetering van milieukwaliteit gecreëerd wordt.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftBodem
  Volume29
  Exemplaarnummer1
  Pagina's (van-tot)13-15
  Aantal pagina’s3
  ISSN0925-1650
  PublicatiestatusGepubliceerd - feb.-2019

  Trefwoorden

  • B410-bodembeheer
  • waterkwaliteit
  • milieuproblemen
  • open ruimte

  Dit citeren