Hebben melkkoeien het beter op een kleine boerderij?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

Uittreksel

De schaalvergroting in de melkveehouderij gaat al decennia onverminderd voort, gestuwd door technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen en economische druk om de productiviteit te verhogen. Daarnaast maken ook nieuwe productievoorwaarden als gevolg van maatschappelijke eisen een grotere melkveestapel tot een logische keuze. Maar wat is de impact van een grotere kudde en productiviteit op dierenwelzijn? Duitse onderzoekers verzamelden data van ruim 3000 bedrijven om op deze vraag een antwoord te bieden.
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftMelkveebedrijf
Pagina's (van-tot)34-35
Aantal pagina’s2
PublicatiestatusGepubliceerd - 10-nov-2022

Dit citeren