Heet van de naald: ILVO facebook "Innoverend vissen" pagina post

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatie

  Uittreksel

  Het ICES Journal of Marine Science publiceerde net een wetenschappelijk artikel van ILVO waaruit blijkt dat: - Er een sterk verband is tussen overleving, een vitaliteit score en de lengte van de teruggegooide vis. Schollen <22 cm en deze met vitaliteit scores >0.39 (op een schaal van 0 – niet verzwakt en beschadigd, tot 1 – volledig verzwakt en beschadigd) hadden een grotere kans om te sterven. - De invloed van het weer een kleine maar significante rol lijkt te spelen, nl. het temperatuurverschil tussen de lucht en het zeewater en de duur van het slepen in interactie met de golfhoogte - Een vitaliteitscore de verschillende stressfactoren integreert die een vis tijdens het vangst en sorteerproces doorloopt - vitaliteit wordt bepaald door het scoren van aan- of afwezigheid van reflexgedrag en verwondingen. - Er soort-specifieke verschillen zijn – schol blijkt gevoeliger te zijn voor blootstelling aan lucht dan tong; terwijl tong in betere conditie blijkt te zijn in vangsten met een pulswing dan met een gewone sumwing (onderzoek tijdens het Benthis project, June 2014) - Het verband bepaald werd tussen vitaliteit en overleving voor vissen opgevist door de O190, een Belgische kotter uit de kustvloot die vist met een 4 m boomkor. De vissen werden steeds gescoord door eenzelfde waarnemer (om variatie in waarnemingen te voorkomen). Het volledige artikel kan je downloaden via http://icesjms.oxfordjournals.org/…/06/icesjms.fsv252.abstr… of verkrijgen via email aan de auteurs (sven.uhlmann@gmx.net)
  Oorspronkelijke taalEngels
  PublicatiestatusGepubliceerd - 21-jan.-2016

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Heet van de naald: ILVO facebook "Innoverend vissen" pagina post'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren