Het effect van geslacht op het optimaal slachtgewicht van vleesvarkens in Vlaanderen: Conceputalisatie van een optimalisatiemodel

Frederik Leen, Alice Van den Broeke, Ludwig Lauwers, Sam Millet, Jef Van Meensel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

2 Downloads (Pure)

Zoekresultaten