Het gebruik van de computer op Vlaamse tuinbouwbedrijven

Nicole Taragola, Dirk Van Lierde

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  5 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In 2005 werd een enquête uitgevoerd bij 208 tuinbouwers over het gebruik van computers en internet voor bedrijfsdoeleinden. In de steekproef zijn er 189 van de 208 tuinbouwers, of 91 %, die over een PC beschikken. 173, of 83 % van de tuinbouwers in de steekproef, gebruiken deze PC voor bedrijfsdoeleinden. Op basis van het onderzoek wordt besloten dat niet altijd optimaal gebruik wordt gemaakt van deze PC. Het verband tussen het gebruik van de PC voor bedrijfsdoeleinden met de persoons- en bedrijfskenmerken is niet zo duidelijjk, wel kan een verband aangetoond worden met de moderniteit van het bedrijf. Een opmerkelijk gegeven is dat de PC op heel wat bedrijven, en vooral op de grotere bedrijven, gebruikt wordt door de echtgenote/partner, hetgeen niet zo verwonderlijk is aangezien deze veelal verantwoordelijk is voor de financieel/administratieve taken. De belangrijkste gebruikte ICT-toepassingen hangen af van het bedrijfstype, en worden sterk beïnvloed door de manier van commercialisatie. Zo is het gebruik van de PC voor bedrijfsadministratie zeer belangrijk op de sierteeltbedrijven, terwijl dit minder het geval is op de andere bedrijfstypes. Voor wat betreft de factoren die het ICT gebruik belemmeren kan besloten worden dat de opinies van wetenschappers in overeenstemming zijn met deze van de onderzochte Vlaamse tuinbouwers. De verschuiving van computervaardigheden als belemmerende factor naar het niet begrijpen van hoe men een vooordeel kan bekomen van het gebruik van ICT wordt bevestigd. Er kan worden vastgesteld dat de nadelige gevolgen van het niet gebruiken van ICT door de wetenschappers als ernstiger worden beschouwd dan door de tuinbouwers zelf. In de toekomst zal ernaar gestreefd moeten worden om de tuinbouwers te overtuigen van het nut van het gebruik van ICT voor het verhogen van hun concurrentiekracht. Dit kan enerzijds door een goede voorlichting en opleiding en anderzijds door het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke en geïntegreerde softwareprogramma's.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftFruitteeltnieuws
  Volume20
  Exemplaarnummer21-22
  Pagina's (van-tot)6-9
  Aantal pagina’s4
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2-nov.-2007

  Dit citeren