Het internetgedrag van Vlaamse tuinbouwers : beïnvloedende factoren

Nicole Taragola, Dirk Van Lierde

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport

  43 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Hoewel de laatste ontwikkelingen op het vlak van ICT heel wat mogelijkheden bieden voor het ondersteunen van de bedrijfsvoering van tuinbouwbedrijven, kan worden vastgesteld dat deze niet altijd optimaal worden benut. Teneinde hierin meer inzicht te bekomen werd een enquête over het ICT-gebruik uitgevoerd bij 208 Vlaamse professionele tuinbouwbedrijven. De steekproef bestaat uit 62 sierteeltbedrijven, 64 glasgroentebedrijven, 29 bedrijven met groenten in lucht en 53 bedrijven met blijvende teelten (o.a. boomkwekerijen, fruitbedrijven). Speciale aandacht wordt besteed aan het internetgebruik. Hierbij wordt de invloed nagegaan van de persoonskarakteristieken van de bedrijfsleider (biografische en sociale karakteristieken, communicatiegedrag) en de bedrijfsgrootte op het gebruik van vijf groepen internettoepassingen : algemene toepassingen, algemene management informatie, gespecialiseerde management informatie, informatie over outputprijzen en opbrengsten en ‘e-commerce’. Er kan besloten worden dat de attituden van de bedrijfsleider een grote rol spelen voor het gebruik van de meeste internettoepassingen. Bedrijfsleiders met een open communicatiegedrag hebben een grotere kans om internet te gebruiken voor het opzoeken van informatie. Uit het onderzoek blijkt dat heel wat tuinbouwers nog geen inzicht hebben in de mogelijkheden van internetgebruik voor het creëren van waarde voor hun bedrijf. Ontwikkeling van menselijk kapitaal lijkt dan ook essentieel om dit inzicht te verhogen, en het internetgebruik te stimuleren. Daartoe zal het van belang zijn om de nodige opleidingsmogelijkheden te voorzien. Zowel basisopleidingen als meer gevorderde opleidingen zijn hierbij van belang. Ook het ontwikkelen van een portaalwebsite voor de Vlaamse tuinbouw wordt gezien als een mogelijke stimulans voor de toekomst.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelThemanummer Nieuwsgolf april 2010 Sierteelt
  EditorsJohan Van Huylenbroeck, Karin Van Peteghem
  UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
  Publicatiedatumjul.-2010
  Pagina's94-96
  PublicatiestatusGepubliceerd - jul.-2010

  Dit citeren