Het platteland in constante transformatie

Eva Kerselaers, Elke Rogge

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologie

  1 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De wereld waarin we leven verandert voortdurend. Ook onze open ruimte en het platteland zijn constant in verandering. Verschillende processen liggen aan de basis van die transformatie. Er is de verstedelijking die druk legt op de open ruimte. Daarnaast zijn de verwachtingen ten opzichte van het platteland ruimer geworden dan enkel voedselproductie. Men ziet voor het platteland ook een rol in de bescherming van biodiversiteit, de mogelijkheid tot recreatie, rust en stilte, de vrijwaring van landschap en erfgoed, plaats voor waterbuffering en andere functies, ... Als gevolg van deze trends zien we enerzijds fysiek zichtbare transformaties, anderzijds zien we ook een verandering in het sociaal weefsel van plattelandsgemeenschappen. In deze tekst geven we een aantal concrete cijfers mee die transformaties zoals vertuining, verpaarding en gebruik van het agrarisch gebied door niet-agrarische economische activiteiten kwantificeren. Van daaruit formuleren we een aantal beleidsuitdagingen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelHoera, open ruimte! : Plattelandsbeleid in steden en gemeenten
  EditorsLiesbet Belmans
  Aantal pagina’s5
  Plaats productieBrussel
  UitgeverijPoliteia - VVSG
  Publicatiedatum2016
  Pagina's11-15
  ISBN van geprinte versie978-2-509-02588-3
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2016

  Dit citeren