High‑throughput phenotyping of lateral expansion and regrowth of spaced Lolium perenne plants using on‑field image analysis

Peter Lootens, Tom Ruttink, Antje Rohde, Combes Didier, Philippe Barre, Isabel Roldán-Ruiz

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    54 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'High‑throughput phenotyping of lateral expansion and regrowth of spaced Lolium perenne plants using on‑field image analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie