HNV farming systems in Macedonia

S. Kratovalieva, G. Popsimonova, Alex De Vliegher, A. Selamovska, Ts. Mihovsky, M. Vlahova, Lucien Carlier

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftJournal of Mountain Agriculture on the Balkans
  Volume15
  Exemplaarnummer6
  Pagina's (van-tot)1415-1429
  Aantal pagina’s15
  ISSN1311-0489
  PublicatiestatusGepubliceerd - 31-dec.-2013

  Dit citeren