Hoe de korte keten opschalen? Op zoek naar partnerschappen tussen landbouwers en grootafnemers in Gent en omstreken

Joost Dessein, Maarten Crivits, Thomas Block

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  3 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Met voorliggende studie wil de Stad Gent verkennen welke mogelijkheden er zijn om de korte keten op te schalen door ook grootafnemers meer te betrekken in de afzet van korteketenproducten. Dus geen focus op ‘Business to consumers’ (B2C), maar wel op ‘Business to Business’ (B2B). Drie groepen actoren worden hierin vooropgesteld: horeca, retail en grootverbruikers en -keukens. Elk van deze actoren kunnen een hefboom zijn voor het creëren van een grotere afzetmarkt voor lokale producenten, leveranciers en food service bedrijven. Grootkeukens (zowel publieke als private organisaties met grootkeukens, zoals gemeentebesturen, ziekenhuizen, scholen, bedrijven en welzijnscentra) vormen een potentiële afzetmarkt voor lokale producten. Ook de horeca en retailers in Gent kunnen inzetten op het gebruik van lokale Gentse producten.

  In dit rapport vatten we ‘opschaling’ op als de overgang van het aanbod van een individuele producent op de korteketenmarkt naar het bundelen van het korteketenaanbod én het aangaan van gelijkwaardige en strategische partnerschappen met de drie types afnemers die de focus van de opdracht uitmaken (i.c. grootkeukens, horeca en retailers). Een korte keten streeft naar maximaal één schakel tussen producent en consument. In voorliggend rapport is deze tussenschakel de grootafnemer. Door de korte keten heeft de consument de mogelijkheid om de tussenschakels te kennen. Wanneer actoren uit de grootdistributie of de voedselverwerkende industrie het product opkopen en daarna verkopen, en waarbij de producent dus niet langer eigenaar is van het product, wordt dit niet als korte keten beschouwd.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijILVO en UGent (m.m.v. Vredeseilanden/Rikolto)
  Aantal pagina’s124
  ISBN van geprinte versie9789040303937
  PublicatiestatusGepubliceerd - dec.-2017

  Trefwoorden

  • B420-voeding
  • korte keten
  • duurzame voeding
  • stadsgerichte landbouw
  • transdisciplinair onderzoek
  • Gent

  Dit citeren