Hoe het Vlaamse platteland wapenen tegen functieverschuiving en versnippering? IMAGO toolbox voor de open ruimte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

Uittreksel

De open ruimte op het Vlaamse platteland blijft sterk onder druk staan. Om daar de sluipende veranderingen om te zetten in bewuste gebiedsgerichte processen is er een uitgebreide toolbox ontwikkeld door ILVO, de zogenaamde ‘IMAGO-toolbox’. Het landbouwonderzoeksinstituut werkte daarvoor samen met VLM, UGent en de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen. Op 19 december wordt de tool op een VLM-studiedag in Hasselt officieel voorgesteld aan lokale beleidsmakers, landbouw- en natuurorganisaties en andere geïnteresseerden. Steeds meer actoren beseffen dat er echt werk moet worden gemaakt van het behoud van de resterende open ruimte en van voldoende productieplaats voor landbouw. Om de ambities voor een maatschappelijk gedragen betonstop in 2040 te kunnen waarmaken, is volgens de specialisten een gebiedsgerichte aanpak en een slimme instrumentenpuzzel aan de orde. De onderzoeksgroep plattelandsontwikkeling van ILVO, die al jaren toonaangevende studies uitvoert over de kwestie, vertelt er meer over.
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftVilt vzw
Aantal pagina’s1
PublicatiestatusGepubliceerd - 4-dec.-2017

Trefwoorden

  • B410-landbouwhydrologie
  • functieverschuiving
  • toolbox
  • platteland

Dit citeren