Hoe kan je de open ruimte open houden en ze door boeren laten beheren? Pilootprojecten Productief Landschap

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  Een productief landschap met duurzame voedselproductie vergt investeringen in blauwe klimaatdiensten, transformatiebegeleiding voor landbouwers, voedselregisseurs die tijd en ruimte krijgen om actief aan openruimteprojecten en hun voedselverhaal te sleutelen, een kader voor agrarische herbestemming en ook het gebruik van stedelijke ruimte als productieve ruimte. Dat besluiten landbouwonderzoeksinstituut ILVO, het Team Vlaams Bouwmeester, het Departement Omgeving en het Departement Landbouw en Visserij na vijf jaar 'Pilootprojecten Productief Landschap'. In dat traject gingen zij op zoek naar inspirerende voorbeelden van innovatieve landbouw met meerwaarde voor landschap en samenleving. Het doel? Open ruimte open houden en de landbouwer nieuwe perspectieven bieden als belangrijke beheerder van het landschap. Centraal stonden vijf actuele ruimtelijke uitdagingen: hergebruik van hoeves, water, schaalsprong, kringlopen en stedelijke landbouwparken.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftVilt vzw
  PublicatiestatusGepubliceerd - 13-nov.-2018

  Trefwoorden

  • B410-landbouwhydrologie
  • productief landschap
  • voedselproductie
  • open ruimte
  • landbouw

  Dit citeren