How benthic habitats and bottom trawling affect trait composition in the diet of European plaice (Pleuronectes platessa) in the North Sea

Jacqueline Eggleton, Andrew, J. Kenny, S.G. Bolam, Jochen Depestele, C. Garcia

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

    37 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'How benthic habitats and bottom trawling affect trait composition in the diet of European plaice (Pleuronectes platessa) in the North Sea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie