How tine characteristics of subsoilers affect fuel consumption, penetration resistance and potato yield of a sandy loam soil

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'How tine characteristics of subsoilers affect fuel consumption, penetration resistance and potato yield of a sandy loam soil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Landbouw & Biologie