How to perform RT-qPCR accurately in plant species? A case study on flower colour gene expression in an azalea (Rhododendron simsii hybrids) mapping population.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

245 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'How to perform RT-qPCR accurately in plant species? A case study on flower colour gene expression in an azalea (Rhododendron simsii hybrids) mapping population.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen