How to support strategic choices for sustainable farming?

Ine Coteur, Fleur Marchand, Lies Debruyne, Floris Dalemans, Ludwig Lauwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'How to support strategic choices for sustainable farming?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen