Husbandry Conditions and Welfare Outcomes in Organic Egg Production in Eight European Countries

Lisa Jung, Christine Brenninkmeyer, Knut Niebuhr, Monique Bestman, Frank A M Tuyttens, Stefan Gunnarsson, Jan Tind Sørensen, Paolo Ferrari, Ute Knierim

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Husbandry Conditions and Welfare Outcomes in Organic Egg Production in Eight European Countries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Landbouw & Biologie