Hybrid rose breeding: improving seed production efficiency

L. Pipino, V. Scariot, Marie-Christine Van Labeke, Leen Leus

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Hybrid rose breeding: improving seed production efficiency'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie