Hydroxymethylfurfural: a possible emergent cause of honey bee mortality?

Lara Zirbes, Bach Kim Nguyen, Dirk C. de Graaf, Bruno De Meulenaer, Wim Reybroeck, Eric Haubruge, Claude Saegerman

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Zoekresultaten