Identificatie en bederfpotentieel van de residuele dominante microbiota op voedingscontactoppervlakken na reiniging en ontsmetting in verschillende voedingssectoren

Sharon Maes, Marc Heyndrickx, Thijs Vackier, Hans Steenackers, Alex Verplaetse, Koen De Reu

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Zoekresultaten